مقاله

روش رسم الگو بالاتنه پارچه های کشی

آستین

روش رسم بالاتنه

پارچه های کشی

از نقطه ( 0 ) دو عمود به پایین و در عرض الگو فرود اورید

از قسمت 0 تا 1 = قد بالاینه جلو ، از نقطه ( 1 ) عمودی در عرض الگو رسم کنید.

از قسمت 0 تا 2 = طول تمام شده ،؛ از نقطهی ( 2 ) در عرض الگو عمودی رسم کنید.

از قسمت0 تا 3 = بلندی حلقه استین + 1 سانتی متر

از قسمت 0 تا 4 = یک دوم اندازه  ( قسمت 0 تا 3 ) ، عمودی از نقطه ی (3 ) در عرض الگو رسم کنید

از قسمت 0 تا 5 = یک چهارم اندازه  ( قسمت 0 تا 4 ) ، عمودی از نقطه ی (5 ) در عرض الگو رسم کنید

از قسمت 0 تا 6 = یک پنجم سایز دور گردن ، از نقطه ی ( 6 ) عمود به بالا رسم کنید

از قسمت 6 تا 7 = 1 سانتی متر ، خط منحنی حلقه گردن را رسم کنید

از قسمت 3 تا 8 = یک دوم کارور پشت به اضافه 0.5 سانتی متر ،از نقطه

( 8 ) عمودی تا نقاط ( 9 ) و ( 10 ) رسم کنید.

از قسمت 10 تا 11 = 0.5 سانتی متر ، خطی مستقیم از نقطه ی ( 7 ) به ( 10 ) رسم کنید.

از قسمت 3 تا 12 = یک چهارم دور سینه به اضافه 2 سانتی متر ، از نقطه ( 12 ) خطی به نقطه ی ( 13 ) عمود کنید . خط منحنی حلقه استین را از نقاط ( 11 ) ، ( 9 ) و ( 12 ) رسم کنید.

از قسمت 0 تا 14 = یک پنجم سایز دور گردن منهای 1.5 سانتی متر ، خط منحنی جلو گردن را رسم کنید.

پهنای گردن در جلو و پشت به یک اندازه می باشد . فقط در خط منحنی متفات اند .

الگو

امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۴ رای

دیدگاهتان را بنویسید