مقاله

آستین

آستین

آستین

از نقطه ی ( 15 ) عمودی به پایین رسم کنید .

از قسمت 15 تا 16 = یک دوم اندازه خط ( از قسمت 0 تا 3 ) به اضافه یک سانتی متر ، از نقطه ی ( 16 ) خطی در عرض الگو عمود کنید.

از قسمت 15 تا 17 = طول استین به اضافه ی 2 سانتی متر ، از نقطه ی ( 17 ) خطی در عرض الگو عمود کنید

از قسمت 15 تا 18 = اندازه خط مورب از نقطه ی ( 11 ) تا ( 12 ) در روی بالاتنه به اضافه 2 سانتی متر ، از نقطه ی ( 18 ) به نقطه ی ( 19 ) عمود رسم کنید .

از قسمت 18 تا 20 = یک سوم اندازه خط ( از قسمت 15 تا 18 ) خط بالای استین را رسم کنید و از نقطه ی ( 18 ) تا ( 20 ) خط را به اندازه ی 0.6 سانتی متر فرو رفته کنید .

از قسمت 20 تا 15 = خط را به اندازه ی 1.75 سانتی متر بالا بروید .

از قسمت 19 تا 21 = یک سوم اندازه خط ( از قسمت 17 تا 19 ) ، نقطه ی ( 18 ) را به نقطه ی ( 20 ) متصل کنید .

آستین

 

امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴ رای

دیدگاهتان را بنویسید