کنترل حلقه آستین

هنرانه
20 آبان, 1397
12 دیدگاه
3 دقیقه زمان مطالعه
آستین

کنترل حلقه

1 . ساسون های سر شانه جلو و پشت بالاتنه را سنجاق نموده ئ الگوی جلو و پشت بالاتنه را در محل خط سرشانه ، مماس با یکدیگر قرار دهید . آنگاه به وسیله ی متر ایستاده ، و دور تا دور حلقه آستین را اندازه بگیرید و ان را با اندازه ی اصلی دور حلقه آستین اندام مقایسه کنید .

مثال :

دور حلقه استین اصلی 36 سانتی متر و دور حلقه استین اگر 38 سانتی متر باشد ، اختلاف این دو حلقه ، 2 سانتی متر می باشد . باید نصف این اندازه را از قسمت جلوی سرشانه و نصف دیگر را در قسمت پشت سر شانه کسر نموده . نقاط A و B سرشانه های جدید می باشند.

آستین

 

2 . اگر دور حلقه استین تنگ تر از دور حلقه استین اصلی باشد ، باید اختلاف موجود را از خط پهلو جلو و پشت به یک نسبت پایین امده ، حلقه جدید را مطابق شکل رسم نموده

مثال :

دور حلقه استین امدام               40 سانتی متر

دور حلقه استین الگو                 37 سانتی متر

40 سانتی متر منهای 37 سانت مساوی 3

3 تقسیم بر 2 مساوی 1.5 سانتی متر

از هر طرف 1.5 سانتی متر اضافه کنید .

نقاط A  و B حلقه استین جدید الگو می باشد

آستین

3 . اگر دور حلقه استین الگو ، گشاد تر از حد معمول باشد ، دو ساسون به صورت اریب روی حلقه آستین جلو و پشت رسم نموده و سپس آن را بسته ، به ساسون سرشانه منتقل کنید و حلقه استین را دوباره ترمیم کنید .

آستین

مثال :

دور حلقه استین اندام             40 سانتی متر

دور حلقه استین الگو              44 سانتی متر

44 منهای 40 مساوی 4

4تقسیم بر 2 مساوی 2

در قسمت جلو و پشت 2 سانتی متر ساسون بگیرید

کنترل سر شانه

از سر شانه جلو یک سانتی متر کم و به سرشانه پشت یک سانتی متر اضافه کنید تا حالت کشیدگی در جلوی لباس از بین برود .

آستین

امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۸۵ رای

12 دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.