مقاله

مرحله دوم اصول رسم الگوی آستین

مرحله دوم

رسم آستین

از قسمت 5 تا 11 = به اندازه ( قسمت 5 تا 10 ) منهای 0.3 سانتی متر می باشد ، دو نقطه را با خطی صاف به یکدیگر وصل کنید .

از قسمت 9 تا 12 = به اندازه خط منحنی ( قسمت 4 تا 10 ) منهای 0.3 سانتی متر است ، نقاط را با خطی صاف به یکدیگر وصل کنید .

از قسمت 11 تا 12 = امدازه دور بازو + 4 سانتی متر

از قسمت 7 تا 13 = قد آستین از سر شانه تا مچ از نقطه های ( 11 ) و ( 12 ) دو خط عمود بر خط مچ فرود ایید نت نقاط ( 14 ) و ( 15 ) را قطع کند ، خط منحنی آستین را رسم کنید .

(در یک سوم فاصله قسمت 5 تا 7)

از قسمت 5 تا 11 = از وسط خط یک سانتی متر داخل رفته و هلال کنید .

به اندازه یک دوم مچ از اطراف نقطه ی ( 13 ) خارج شوید و به نقاط ( 11 ) و ( 12 ) متصل کنید تا خط زیر بغل بدست اید.

از قسمت 13 تا قسمت 17 = از وسط یک سانتی متر خارج شده و منحنی را رسم کنید .

توجه : نقاط موازنه در قطعات لباس نقاطی است که باید دقیقا پهلوی یکدیگر قرار گیرند و دوخته شود .

آستین

امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید