پالتو
59%
تخفیف

آموزش دوخت پالتو و آسترکشی

 

 • آموزش تبدیل الگو اولیه هر متد به الگو پالتو
 • آموزش پیاده کردن مدل روی الگو
 • آشنایی با پارچه پالتو
 • چینش صحیح و بهینه الگو روی پارچه
 • راستاگیری و برش اصولی
 • لایی کوبی پالتو
 • الگو و نکات آستر
 • الگو برش و دوخت جیب پالتویی و بارانی
 • آموزش الگوسازی انواع یقه انگلیسی
 • الگو برش و دوخت یقه انگلیسی پالتو
 • الگو برش و دوخت آستین پالتو
 • طریقه جا انداختن آستین و آستر آن به پالتو
 • آموزش کرفیله یا فیلتابی کردن آستین
 • آموزش مرحله به مرحله و کامل دوخت آستر
 • آموزش مرحله به مرحله و کامل دوخت تمام قسمتهای پالتو
 • آسترکشی اصولی و حرفه‌ای( قابلاستفاده برای پالتو، کت،بارانی و …)
 • پروگیری پالتو
 • چاک پایین پالتو
 • آموزش 3 مدل پالتو بعنوان هدیه، علاوه بر آموزش کامل مدل اصلی
1,260
۳۵۰,۰۰۰تومان