الگو ژاکت(کت بلند) زنانه

بر اساس راهنمای برش، تمام قطعات را برش دهید . قسمت جلو و بالای پارچه و سمت راست ان را تمیز و مرتب میکنید . و شروع به دوختن قسمت پشت...

ادامه مطلب