هنرانه بستری برای آموزش خیاطی و فروش الگو خیاطی میباشد که هنرمندان عزیز در حوزه مد و پوشاک میتوانند از محصولات در کار هنری خود استفاده نمایند برسانند ، در کنار این محصولات الگو ، هنرانه خدمات آموزش هنر را برای هنرجویان عزیز ارائه میدهد تا بتوانند هنر مد نظر خود را فرا بگیرند تا محصولات خود را بسازند و به فروش برسانند.